O nama

TV KISS priprema, producira i postproducira sve TV, video i audio forme: jinglove, TV i video spotove, repotraže, promotivne materijale, emisije, filmove, izravne prijenose ...

tvpokrivenost

Vidimo se: Sarajevo, Mostar, Kiseljak, Kreševo, Fojnica, Vitez, Busovača, Bugojno, Travnik, Novi Travnik, Gornji Vakuf - Uskoplje, Donji Vakuf, Visoko, Kakanj, Konjic, Jablanica, Jajce, Dobretići, Hadžići, Vareš, Breza, Ilijaš

Spisak kanala

SARAJEVO

Grad
31 chUHF

LEPENIČKA DOLINA

Studio Kiseljak
26 chUHF

Kreševo Čubren
31 chUHF

Fojnica Gojevići
60 chUHF

Fojnica Banja
41 chUHF

LAŠVANSKA DOLINA

Kula Busovača
58 chUHF

Gradac Nova Bila
55 chUHF

USKOPALJSKA DOLINA

Zekina gruda

38 chUHF

Spisak kabel operatera

SREDIŠNJA BOSNA

ART COMPANY

SARAJEVO - 
BH CABEL NET

SARAJEVO -
HS

SARAJEVO - 
ELOB CATV

SARAJEVO - 
KA ELEKTRONIK

ILIDŽA -
ASK CATV

SARAJEVO, MOSTAR, KONJIC, JABLANICA
TELEMACH

JAJCE - 
BOJANIĆ

BUGOJNO - 
VKT- NET

NOVI TRAVNIK - CATV MV

BREZA - 
BH CABEL NET

KAKANJ - 
ART COMPANY

HADŽIĆI-
KA ELEKTRONIK

HTERONET 
HOME TV

BH TELEKOM
MOJA TV
WEB TV